Life & Style

Zbogom kilogrami!

20. maj 2019. je značajan dan za sve koji se bave kilogramima. Svetska naučna zajednica pre nekog vremena donela je odluuku da se definicija kilograma kao osnovne jedinice za masu menja posle 130 godina, i nova definicija od ovog dana stupa na snagu. Na neki način, sada smo svi malo drugačije definisani!

Moderna nauka radi na tome da osnovne jedinice budu definisane zakonima fizike i veličinama koje s mogu relativno lako izmeriti u laboratorijskim uslovima. Metar je na primer definisan brzinom svetlosti (put koji svetlost u vakuumu pređe za 1/299792458 deo sekunde). Sekunda je vreme za koje atom cezijuma napravi 9,192,631,770 oscilacija.

Kilogram je do sada bio bio samo to – kilogram, jedinica zasnovana na fizičkom objektu, odnosno masa tega koji se nalazi u Versaju, takozvani prototip kilograma. To je ovalni teg koji je napravljen 1889 od legure platine (90%) i iridijuma (10%). Ovakvi tegovi postoje i na drugim mestima u svetu (instituti za ja jedinice mere i plemenite metale i sl.) i oni se povremeno šalju u Francusku gde se njihova masa upoređuje sa ovim originalnim. Problem je samo, što se zbog povremene upotrebe, i masa originalnog tega vremenom malo menja pa se procenjuje da je taj kilogram vremenom olakšao ili oežao za nekoliko mikrograma!

Nova definicija kilograma zasnovana je na fizičkim veličinama, a definiše se preko Plankove konstante, brzine svetlosti i rezonantne frekvencije atoma cezijuma. Za one koji razumeju, vrednost Plankove konstante iste fiksiramo na vrednost 6.626 069… × 10–34 i uzmemo u obzir da je u SI sistemu (s–1 m2 kg) isto što i (J s). Za one koji ne razumeju, ništa bitno se neće promeniti, kilo krompira će ostati koliko je i bilo. Ovo je bitno za naučnike i one koji se bave preciznim merenjima.

Za očekivati je da i kandela, mol i amper biti predefinsiani na osnovu ove nove defincije kilograma. U svakom slučaju, ako vam dete prijavi da je dobilo lošu ocenu u školi zato što nije lepo znalo osnovne jedinice, nemojte da se ljutite – mi smo učili da je metar lenjir, kilogram teg, i sad bismo podbijali čiste kečeve. Vremena se menjaju, tako da danas i za dvojku iz prirode i društva izgleda da moraš da budeš Ajnštajn.