Life & Style

Che Guevara

Ernsto Gevara Linc bio je gradevinski inženjer iz Argentine, liberal, anti-peronista, glava dobrostojece porodice, 14. juna 1928, dobio je prvo dete, sina Ernesto Gevaru de la Serna. Zbog napada astme i problema koje dete ima sa plucima porodica se seli iz Buenos Airesa u Alto Graciju. Po zavrЬetku srednje Ьkole, Ernesto j 1948. upisao medicinski fakultet. Iako osloboden vojske zbog astme od koje boluje, sklon je avanturizmu pa od 1950. do 1953. godine putuje po Ju?noj Americi, da bi 1953. godine polo?io doktorski ispit i zavrЬio studiranje za upola krace vreme od predvidenog, posle cega nastavlja sa putovanjima na kojima se srece sa raznim slojevima druЬtva, promenama i dogadanjima po celom kontinentu.

U Meksiku 1954. godine srece Fidela Kastra i poma?e mu u organizovanju invazije na Kubu. Iste godine se ?eni Hildom Gadeo koja mu rada cerku Hilditu, da bi se potom posvetio ratu protiv dikattaure Fulgencija Batiste vodeci gerilski rat na Kubi sve do 1959. godine kada posle pobede postaje gverner nacionalne banke u Kastrovoj vladi i ?eni Aleidu Marc de la Tore sa kojom ima cetvoro dece. 1961. postaje ministar industrije a naredne cetiri godine putuje kao kubanski ambasador po svetu. 1965. se prikljucuje borbama u Africi a sledece godine se vraca u Ju?nu Ameriku gde organizje gerilske grupe koj treba da ometaju Sjedinjenie Dr?ave i ostale kapitalisticke vlade.

8. oktobra 1967. godine uhvacen je u Boliviji kod grada Vale Grandea. Odsecene su mu ruke i pogubljen je po naredenju predsednika Barientosa. Njegovo telo vukli su ulicama da bi primerom pokazali kako ce proci svi koji se suprotstave vlastima. Slike Ce Gevarinog osakacenog be?ivotnog tela obiЬle su ceo svet.

 

Leave a Reply