(no) Comment

KOVAČI – predstava BAG Teatra

Antiratna komedija „Kovači“ , BAG teatra iz Boljevca, na sceni Kulturnog centra „Čukarica“ govori o besmislu nacionalizma.

Išli smo u pozorište, tačnije u Kulturni centar Čukarica, da gledamo predstavu… BAG Teatar iz Boljevaca, po tektu Miloša Nikolića, u reziji Bora Nenića. Likove tumace: Milan Milošević, Janko Maglovski, Ana Pavlović i Bojan Vukenović. Antiratna komedija „Kovači“ , BAG teatra iz Boljevca, na sceni Kulturnog centra „Čukarica“ govori o besmislu nacionalizma. Tri kovača su međusobno povezana preko svojih sinova. Dvadeset i više godina po završetku rata, svaki od njih saznaje da njegova žena nije baš sasvim njegova, a da njegov sin, rođen u vreme rata, uopšte nije njegov, već je čedo ratnih veza. svaki ponaosob, tokom Drugog svetskog rata zatekao se u kovačnici svog nepoznatog kolege koga su ratne okolnosti odvele u tuđu kovačnicu, u tuđu kuću, i kod tuđe žene, tako da ni jedan od njih trojice nisu očevi svojih sinova.